रेल्वेचे वेळापत्रक

मुंबई - पनवेल - रत्नागिरी DOWN

नंबर नांव मुंबई पनवेल रत्नागिरी
0111 कोकणकन्या 23.05   05.43
2051 शताब्दी 05.10   10.45
KR5 दिवा सावंतवाडी - पॅसेंजर 06.20   14.05
0103 मांडवी 06.55   13.35
2133

सी.एस.टी.एम - कारवार मंगलोर

(सोम.बुध, शुक्र)

22.15   03.50
2618 मंगला एक्सप्रेस   09.30  
6345 नेत्रावती 11.40   19.00
2619 मत्स्यगंधा 15.20   21.45
2201

गरीबरथ - कुर्ला कोचवेली

(सोम/शुक्र)

16.15   23.05
KR3 दादर - रत्नागिरी पॅसेंजर 15.35   23.55
6337

हापा - एर्नाकुलम

(मंगळ/ रवि)

  22.05 03.05
6311

बिकानेर कोजुवेली

(गुरूवार)

  22.05 03.05
6333

वेरावल त्रिवेंद्रम

( शुक्रवार)

  22.05 03.05
6335

गांधीधाम

(शनिवार)

  22.05 03.05
2432

राजधानी

(सोम / बुध / गुरू )

  05.10 09.35
2998

हापा - तिरूनवेली 

(शनि / रवि )

  12.30 17.25
2450

गोवा संपर्क क्रांती

(रवि / मंगळ )

  05.10 09.35
2978

अजमेर जयपूर एर्नाकुलम

(शनी)

  05.10 09.35
2742 पटना वास्को एक्सप्रेस   21.55 03.05
2484

अमृतसार कोचुवेली

(सोम)

  12.30  
2288

डेहराडून- कोचूवेली

(मंगळ)

  12.30  
2654

चंडीगड - केरळ एक्सप्रेस

(गुरू)

  12.30  
2520

पुणे  एर्नाकुलम

(बुध / रवि)

18.45

(PUNE)

21.25  

रत्नागिरी - पनवेल - मुंबई  UP

नंबर

नांव

मुंबई

 पनवेल

रत्नागिरी

KR4 रत्नागिरी दादर एक्सप्रेस 06.00   14.20
2202

कोचुवेली कुर्ला गरीब रथ

(सोम/ शुक्र)

05.30   11.45
6346 नेत्रावती 09.40   16.40
KR6 सावंतवाडी दीवा पॅसेंजर 12.00   20.10
0104 मांडवी 13.55   21.30
2052 जनशताब्दी 17.45   23.20
0112 कोकणकन्या 22.50   05.50
2134

मंगलोर कारवार सी.एसटीएम

(मंगळ/गुरू/शनी)

22.35   04.50
2620 मत्स्यगंधा 00.30   06.35
2617 मंगला एक्सप्रेस 07.30 13.00  
2977

एर्नाकुलम जयपूर एक्सप्रेस

(सोमवार)

15.20 19.55  
6334

त्रिवेंद्रम वेरावल

(मंगळ)

15.55 21.25  
6336

नागरकोईल गांधीधाम

(बुधवार)

15.55 21.25  
6338

एर्नाकुलम हापा

(गुरू / शनी)

15.55 21.25  
6312

त्रिवेंद्रम बिकानेर

(रविवार)

15.55 21.25  
2997

तिरूनवेली -  हापा

(गुरू / शनी)

05.30 11.00  
2431

राजधानी

(बुध / शुक्र / शनी )

13.40 18.10  
2449

गोवा संपर्क क्रांती

(मंगल / बुध )

15.20 19.55  
2741

वास्को - पटना

(बुध - रात्रौ, गुरो - १२.०० नंतर)

00.15 06.25  
2287

कोचुवेली - डेहराडून

(शुक्रवार )

  11.00  
2283

कोचुवेली - अमृतसर

(बुधवार)

  11.00  
2653

केरळ - चंडीगड संपर्क क्रांती

(शनी)

  11.00  
2519

एर्नाकुलम- पुणे एक्सप्रेस

(मंगल / शनी )

  02.30  

 

स्टेट ट्रान्सपोर्टचे वेळापत्रक

गणपतीपुळे येथून सुटणा-या गाडया

 

नंबर पासून  द्वारा पर्यंत  
1

गणपतीपुळे (06.00)

रत्नागिरी (07.45)

पणजी

(14.30)

PANJIM

2 गणपतीपुळे (06.30) रत्नागिरी (08.00) गुहागर (गणेशखिंडमार्गे) (11.30)

GUHAGAR

3 गणपतीपुळे (06.45) रत्नागिरी (08.15)

दापोली

(12.30)

DAPOLI

4

गणपतीपुळे (08.00) महाबळेश्वर ( 13.30) पुणे (पिंपरी-चिंचवड मार्गे) (16.45)

PUNE

5 गणपतीपुळे (08.10) चिपळूण (10.30)

बोरिवली

(सायन, अंधेरी मार्गे)

(18.30)

BORIVALI

6 गणपतीपुळे (08.20) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(9.30)

 
7 गणपतीपुळे (06.00) रत्नागिरी

कोल्हापूर

(13.30)

KOLHAPUR

8 (जांभारी) गणपतीपुळे ( 9.00) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(10.30)

 
9 (मालगुंड) गणपतीपुळे (06.00) निवळी/हातखंबा मार्गे

रत्नागिरी

(11.45)

 
10 (वरवडे) गणपतीपुळे (10.30) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(12.00)

 
11 गणपतीपुळे (11.00) (वरची निबेंडी, निवळी मार्गे)

रत्नागिरी

(12.45)

 
12 गणपतीपुळे (11.00) (निवळी, हातखंबा मार्गे)

रत्नागिरी

(12.30)

 
13 (वरवडे) गणपतीपुळे (11.30) (नेवरे, धामणसे, हातखंबा मार्गे)

रत्नागिरी

(13.15)

 
14 गणपतीपुळे (12.00) (निवळी / हातखंबा मार्गे)

रत्नागिरी

(13.45)

 
15 (वरवडे) गणपतीपुळे (12.15) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(14.00)

 
16 (मालगूंड) गणपतीपुळे (13.00) (निवळी / हातखंबा मार्गे)

रत्नागिरी

(14.30)

 
17 गणपतीपुळे (13.45.) रत्नागिरी (15.30) कोल्हापूर  (19.00)

KOLHAPUR

18 (जांभारी) गणपतीपुळे (14.45) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(16.15)

 
19 (मालगुंड) गणपतीपुळे (15.45) (निवळी / हातखंबा मार्गे)

रत्नागिरी

(17.15)

 
20 गणपतीपुळे (16.20) रत्नागिरी (17.45)

मिरज

(23.15)

MIRAJ

21 (वरवडे) गणपतीपुळे (17.15) (कोतवडे मार्गे)

रत्नागिरी

(19.45)

 
22 गणपतीपुळे (18.25) नेवरे, धामणसे, मार्गे)

रत्नागिरी

(20.00)

 
23 गणपतीपुळे (18.45) रत्नागिरी (कोलवडे मार्गे) (20.00) बोरिवली (सायन,अंधेरी)  (06.00)  

 

   गणपतीपुळे येथे येणा-या गाड्या

 

नंबर पासून  द्वारा पर्यंत
1 पणजी (8.45) रत्नागिरी (4.00) गणपतीपुळे ( 5.15)
2 गुहागर (गणेशखिंड मार्गे) रत्नागिरी (18.00) गणपतीपुळे (19.30)
3 दापोली (14.30) रत्नागिरी (कोतवडे मार्गे) (19.30) गणपतीपुळे (20.45)
4 पुणे (पिंपरी-चिंचवड मार्गे) (5.45) महाबळेश्वर (9.30) गणपतीपुळे (16.30)
5 बोरीवली (सायन, अंधेरी)  रत्नागिरी (6.30) गणपतीपुळे (8.30)
6 मिरज (7.15) कोल्हापूर (09.15) रत्नागिरी (13.30) गणपतीपुळे (14.45)
7 कोल्हापूर (12.25)  रत्नागिरी (04.00) गणपतीपुळे (05.45)
8 रत्नागिरी (05.30) (हातखंबा मार्गे) गणपतीपुळे-मालगुंड ( 07.00)
9 रत्नागिरी (7.30) (हातखंबा मार्गे) गणपतीपुळे (10.15)
10 रत्नागिरी (8.45) (ओरी धामणसे, जाकादेवी मार्ग)  गणपतीपुळे-वरवडे (10.45)
11 रत्नागिरी (9.30) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे (10.30)
12 रत्नागिरी (10.15) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे-वरवडे (11.30)
13 रत्नागिरी (10.40) (हातखंबा मार्गे) गणपतीपुळे (11.45)
14 कोल्हापूर (8.30) रत्नागिरी (11.15) गणपतीपुळे (12.30)
15 रत्नागिरी (11.30) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे-जांभारी (12.45)
16 रत्नागिरी (12.45) हातखंबा-निवळी मार्गे) गणपतीपुळे (14.15)
17 रत्नागिरी (14.15) हातखंबा-निवळी मार्गे) गणपतीपुळे-वरवडे (16.15)
18 रत्नागिरी (15.00) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे (16.30)
19 रत्नागिरी (15.30) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे-जयगड (17.00)
20 रत्नागिरी (18.00) (कोतवडे मार्गे) गणपतीपुळे-खंडाळा (19.30)
21 रत्नागिरी (18.00)   गणपतीपुळे (7.45)
22 रत्नागिरी (19.00)   गणपतीपुळे-मालगुंड  (20.00)